Welkom op ons declaratieplatform.

 

Als producent/invoerder van op de Belgische markt gebrachte batterijen, of apparaten die werken op basis van batterijen, bent u onder meer verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van deze gebruikte batterijen. Er zijn ook andere verplichtingen, zoals o.a. de rapportering aan de gewestelijke overheden. Als beheersorganisme heeft Bebat een collectief systeem opgezet zodat haar deelnemers aan de aanvaardingsplicht inzake afgedankte batterijen kunnen voldoen. Indien u deelnemer van Bebat wil worden, gelieve dan volgende stappen te doorlopen.

 

Stap 1: Gelieve aan te duiden welke types batterijen u op de Belgische markt brengt.

Step 2: Gelieve het identificatieformulier voor uw bedrijf in te vullen.

Step 3: Gelieve uw toetredingsaanvraag in te dienen.

 

Geschatte totale tijd: 18 minuten