Je dient de milieubijdragen steeds met vermelding van de bedragen op jouw verkoopfacturen aan professionele klanten te vermelden.

Dit is een wettelijke verplichting en laat de gewestelijke overheden alsook jouw klanten toe te verifiëren of je deelnemer bent bij Bebat en de milieubijdrage doorrekent.  In principe is het niet toegestaan op facturen te vermelden dat de Bebat bijdrage inbegrepen is, zonder verdere specificaties. Het bedrag van de bijdragen dient een aparte rubriek/lijn uit te maken op de factuur.

De berekening op factuur met 3 cijfers na de komma is verplicht, het berekend bedrag mag afgerond worden tot 2 cijfers na komma

Bv. de totale milieubijdrage van 3 batterijen in een product 3x 0,057 EUR= 0,171 EUR => afgerond 0,17 EUR.

Op facturen naar eindgebruikers (particulieren) is het niet toegelaten de milieubijdrage apart te vermelden voor draagbare batterijen. Het is echter wel toegelaten om de milieubijdrage voor industriële batterijen apart te vermelden op facturen naar eindgebruikers: dit is echter niet verplicht.

Voor de vermelding van administratieve bijdragen zijn er geen specifieke verplichtingen.

Bekijk hier een fictieve voorbeeldfactuur.