De verplichting tot retroactieve aangiftes voor een periode van 3 jaar wordt voorzien in artikel 2.1. van het Reglement bij de Toetredingsovereenkomst tot Bebat. Deze periode start op 1 januari van het derde jaar dat het jaar van toetreding voorafgaat. Bebat heeft hiertoe beslist om een “level playing field” m.a.w. gelijke mededingingsvoorwaarden te creëren tussen alle deelnemers. Er zijn heel wat deelnemers die al jaren zijn aangesloten bij Bebat, en de milieubijdragen hebben betaald. Het is dan ook fair dat bedrijven die zich pas aansluiten hoewel zij al langer batterijen verkopen, ook het verleden regulariseren. Bebat besliste echter om dit te beperkten tot een periode van 3 jaar.