• Maandelijkse aangifte: aangiftefrequentie voor deelnemers die jaarlijks meer dan 10.000 batterijen op de markt brengen. Deze aangifte moet telkens voor de laatste kalenderdag van de volgende maand ingediend zijn.
  • Jaarlijkse aangifte: aangiftefrequentie voor deelnemers die jaarlijks minder dan 10 000 batterijen op de markt brengen.  Deze aangifte moet ten laatste ingediend worden op 28/02 van het volgende kalenderjaar.
  • Het is toegestaan dat deelnemers die toch minder dan 10.000 batterijen op de markt brengen, opteren voor maandelijkse aangiftes. Het is echter niet toegestaan dat deelnemers die meer 10.000 batterijen op de markt brengen, opteren voor jaarlijkse aangiftes.