Een audit is een controle van de aangiftes van het vorige kalenderjaar. De verplichtingen hieromtrent zijn opgenomen in artikel 6 van het Reglement bij de Toetredingsovereenkomst. Controles kunnen ter plaatse gebeuren (in het kantoor van de deelnemer of op afstand (online). Bebat bepaalt zelf of de controle ter plaatse gebeurt of op afstand. Voor elke controle verwachten wij jouw volledige medewerking.

  • In geval van een audit ter plaatse zal je een brief van Bebat ontvangen waarin de controle aangekondigd wordt: hierin zullen wij ook meedelen welke punten je moet voorbereiden. Vervolgens zal je gecontacteerd worden door een auditor voor een concrete afspraak.
  • Voor een online audit ontvang je een uitnodigingsmail met het verzoek een vragenlijst te beantwoorden binnen een bepaalde deadline. De online audit dient dan ingevuld te worden door in te loggen op https://mybatbase.bebat.be/nl/ , via “Mijn informatiecentrum – Online Audit”. Ook zal je een aantal aan- en verkoopfacturen moeten bezorgen. In het geval van onvolledige informatie of onduidelijkheden kunnen we je verzoeken bijkomende documenten te bezorgen of bijkomende vragen te beantwoorden.

Wanneer de audit is afgerond, ontvang je een brief en/of een e-mail met onze vaststellingen, en, indien van toepassing, bijkomend een factuur of creditnota, indien de vaststellingen een herberekening van de bijdrages vereisen. Voor bepaalde vaststellingen wordt ook een financiële bijdrage aangerekend. In geval we vaststellen dat jouw bedrijf de procedures niet correct volgde, ontvang je advies om de procedures in de toekomst correct toe te passen.