Ja, dit is nog mogelijk. Klik in het portaal op Aangiftes – Aangifte doen – Voer correctie uit. Open de periode waarvoor je een correctie wil indienen. Vul vervolgens in de kolom “Gecorrigeerde hoeveelheid” de nieuwe totale aantallen in. Nadien berekent het systeem automatisch de verschillen t.o.v. de initiële aangifte en ontvang je een bijkomende factuur of creditnota.